Ημερήσια Εκδρομή στο Μύλο των Ξωτικών

Διαβάστε περισσότερα

IELTS

IELTS
Το IELTS (International English Language Testing System) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εξέταση Αγγλικής γλώσσας διεθνώς και «ανοίγει την πόρτα» για σπουδές, εργασία ή μετανάστευση.
Το IELTS είναι διαθέσιμο σε δύο ενότητες – Academic (Ακαδημαϊκή) και General Training (Γενικής Εκπαίδευσης). Η επιλογή της ενότητας γίνεται ανάλογα με την απαίτηση του εκάστοτε φορέα, την οποία καλείται ο υποψήφιος να εκπληρώσει.
Σε κάθε ενότητα αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου στις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες: Listening, Reading, Writing, και Speaking. Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 1 έως 9 και τα περισσότερα πανεπιστήμια θέτουν σαν όριο το 5,5. Οι εξετάσεις γίνονται 2 φορές το μήνα περίπου. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 13 μέρες και έχουν ισχύ για 2 χρόνια.
Κάθε εξέταση IELTS που διεξάγεται σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η ίδια, ανεξάρτητα από τον φορέα που την διενεργεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Το IELTS γίνεται αποδεκτό από περισσότερους από 9000 οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.
• Είναι αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα
• Έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα καθώς δεν περιλαμβάνει ξεχωριστές ασκήσεις γραμματικής αλλά την ενσωματώνει σε υλικό που εξετάζει το χειρισμό της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες
• Έχει την πιστοποίηση του British Council, του Cambridge ESOL και του IDP: IELTS Αυστραλίας που το έχουν σχεδιάσει από κοινού για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πανεπιστημίων της Βρετανίας και των άλλων Αγγλόφωνων χωρών.