Σας ενημερώνουμε ότι τα ΚΞΓ KOSMOS θα παραμείνουν κλειστά για τις καλοκαιρινές διακοπές από την Δευτέρα 9/7/18 μέχρι την Παρασκευή 27/7/18.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!

Μεταφράσεις

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε άτομα που ενδιαφέρονται για έγκυρες μεταφράσεις, διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει μεταφράσεις κάθε είδους σε πολύ λογικές τιμές.