Σας ενημερώνουμε ότι τα ΚΞΓ KOSMOS θα παραμείνουν κλειστά για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου από την Δευτέρα 13/8/18 μέχρι την Παρασκευή 17/8/18.