Ζητείται έμπειρος καθηγητής - καθηγήτρια Ιταλικών από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών KOSMOS. Οι  ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο κεντρικό κτίριο Ωριγένους 7 ή ηλεκτρονικά στο griva1@otenet.gr.

Όσα θα Θέλατε να Γνωρίζετε για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (Πτυχία) έχουν συγκεκριμένη χρονική Ισχύ;
Σε αντίθεση με ότι φημολογείται κατά καιρούς, τα Πτυχία δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ, που είναι ο Δημόσιος Φορέας Επιλογής Προσωπικού που να θέτει χρονικούς περιορισμούς στην ισχύ τους, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Όμως κατά περίπτωση, κάποια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού κυρίως, ιδιαίτερα για Μεταπτυχιακές Σπουδές, μπορούν να θέσουν χρονικούς περιορισμούς ή να απαιτήσουν εξειδικευμένους τίτλους Γλωσσομάθειας που καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες (πχ. GMAT, SAT, TOEFL, IELTS κλπ). Οι μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις δεν αναιρούν τη γενική αρχή που ισχύει (ΑΣΕΠ), και που έχει καθολική αποδοχή ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα.
Με ποια κριτήρια πρέπει να γίνεται η επιλογή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών;
Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία να ξεκινήσει ένα παιδί την Αγγλική Γλώσσα;
Μήπως είναι καλύτερα να καταφύγουμε σε ιδιαίτερα μαθήματα;
Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να δώσει ένα παιδί εξετάσεις επιπέδου Β2 (LOWER);
Επιβάλλεται να συνεχίσει κανείς για τα ανώτερα επίπεδα της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδα Advanced και Proficiency;
Γιατί αποτυγχάνουν κάποιοι υποψήφιοι στις εξετάσεις των πτυχίων;
Πότε μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει μια δεύτερη γλώσσα; Ποια γλώσσα θα προτείνατε;
Μπορεί ο γονέας να βοηθήσει το παιδί του στην εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας και να συμβάλει στην πρόοδό του και στις επιτυχίες του;
Πόσο ουσιαστική είναι η συμβολή της τεχνολογίας στην εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας;
Πόσο ουσιαστική είναι η συμβολή των Διαδραστικών πινάκων (INTERACTIVE WHITEBOARDS) στην εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας;
Κάποιος που στο παρελθόν απέτυχε να αποκτήσει ένα έγκυρο πτυχίο, μπορεί να προσπαθήσει πάλι, ακόμη και σε μεγάλη ηλικία;