Σας ενημερώνουμε ότι τα ΚΞΓ KOSMOS θα παραμείνουν κλειστά για τις καλοκαιρινές διακοπές από την

Δευτέρα 10/07/17 μέχρι την Παρασκευή 28/07/17.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!

Ημερομηνίες Εξετάσεων

EXAM

FEES

REGISTRATION

EXAM DATE

CAMBRIDGE

 

 

 

FCE

160 €

27/01/2017

13/05/2017

CAE

150 €

27/01/2017

13/05/2017

CPE

180 €

27/01/2017

14/05/2017

 

 

 

 

MICHIGAN

 

 

 

ECCE

160 €

01 - 28/02/2017

20/05/2017

ECPE

180 €

01 - 28/02/2017

21/05/2017

 

 

 

 

LCCI (EDI)

 

 

 

B2

150 €

20/02  –  30/03

27/05/2017

C1

167 €

20/02  –  30/03

27/05/2017

C2

175 €

20/02  –  30/03

27/05/2017

 

 

 

 

NOCN

 

 

 

B2

160 €

 

27/05/2017

C1

140 €

 

27/05/2017

C2

180 €

 

27/05/2017