Σας ενημερώνουμε ότι τα ΚΞΓ KOSMOS θα παραμείνουν κλειστά για τις καλοκαιρινές διακοπές από την Δευτέρα 9/7/18 μέχρι την Παρασκευή 27/7/18.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!

Ημερομηνίες Εξετάσεων

EXAM

FEES

REGISTRATION

EXAM DATE

CAMBRIDGE

 

 

 

FCE

165 €

7/02 - 17/03/2018

12/05/2018

CAE

 

   

CPE

185 €

7/02 - 17/03/2018

13/05/2018

 

 

 

 

MICHIGAN

 

 

 

ECCE

160 €

01 - 28/02/2018

19/05/2018

ECPE

180 €

01 - 28/02/2018

20/05/2018

 

 

 

 

MSU

 

 

 

CELP

160 €

5/02  –  15/03/2018

19/05/2018

CELC

145 €

5/02  –  15/03/2018

20/05/2018

 

     
ESB
 

 

 
ESB B2 145 €

5/02  –  16/03/2018

3/06/2018

ESB C2

175 €

 5/02  –  16/03/2018

 3/06/2018

 

     
NOCN

 

 

 

B2

160 €

 21/03/2018

2/06/2018

C1

140 €

 21/03/2018

2/06/2018

C2

180 €

 21/03/2018

2/06/2018

 

     
TOEIC
    9/06/2018